Wybory samorządowe 2018

 


Gminna Komisja Wyborcza w Strzegowie

pełni dyżury w dniach:

 - 13.09.2018 w godzinach  - 14.00-16.00

- 14.09.2018 w godzinach -  11.00-16.00

- 15.09.2018 w godzinach  - 8.00 -10.00

- 17.09.2018 w godzinach  - 8.00 - 24.00

-18 -21.09.2018 w godzinach  - 14.00 - 16.00

- 24 -25.09.2018 w godzinach  - 14.00 - 16.00

- 26.09.2018 w godzinach  - 8.00 - 24.0
Informacja

Urzędnika Wyborczego w Gminie Strzegowo

z dnia 14 września 2018 r.

 o dniach i godzinach dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy Strzegowo

  14 września 2018 r.  od godz. 11.00 do godz. 13.00

17 września 2018 r.   od godz. 9.00 do godz. 11.00

21 września 2018 r.   od godz. 10.00 do godz. 12.00

26 września 2018 r.   od godz. 10.00 do godz. 12.00

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 24 września 2018 r.

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 20 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowcych komisji wyborczych

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 18 września  2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w okręgach wyborczych nr 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w wyborach do Rady Gminy Strzegowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 września 2018r.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Strzegowie z dnia 12 września 2018 r.

 


 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 11 września 2018

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 


 

Obwieszczenie Starosty Mławskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.

 


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 650
24 września 2018 16:02 Krzysztof Adamczyk - Zmiana treści zakładki.
21 września 2018 15:34 Krzysztof Adamczyk - Zmiana treści zakładki.
20 września 2018 09:37 Krzysztof Adamczyk - Zmiana treści zakładki.