Przetargi

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 2018.05.23 WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza ...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Ogłoszenie nr 560384-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Strzegowo 15.05.2018 r. 271.13.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

Informacja o braku ofert - dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Strzegowo, 11.05.2018 r. 271.13.2018 Informacja o braku ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 553412-N-2018...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Ogłoszenie nr 553412-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo 11.04.2018 r. 271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 534100-N-2018 ...

Informacja z otwarcia ofert - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo, 28.03.2018 r. 271.7.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 534100-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo 01.03.2018 r. 271.2.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

Informacja z otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem”

Strzegowo, 07.02.2018 r. 271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...