Rejestr zmian

19 kwietnia 2017, 15:49 4 dni temu

19 kwietnia 2017, 09:12 5 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Breginie

Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:49 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_12_do_siwz__pomocniczy_przedmiar_robot_budowy_drogi_gmin nej_wschodniej_obwodnicy_strzegowa__etap_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:48 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_113_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_etap_i_ i_ii_branza_drogowa_czesc_3.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:47 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_112_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_etap_i_ i_ii_branza_drogowa_czesc_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:45 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_111_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_etap_i_ i_ii_branza_drogowa_czesc_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:37 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_do_siwz__zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_drogi_gmi nnej_wschodniej_obwodnicy_strzegowa__etap_i.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:37 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_95_do_siwz__zalacznik_nr_1_do_projektu_wykonawczego_budo wy_drogi_gminnej_wschodniej_obwodnicy_strzegowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

18 kwietnia 2017, 10:37 6 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_94_do_siwz__projekt_stalej_organizacji_ruchu_budowy_drog i_gminnej__wschodniej_obwodnicy_strzegowa__etap_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 142144