Rejestr zmian

08 marca 2018 13:08 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_do_siwz__przedmiar_robot_kosztorys_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:08 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_94_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_remontu_ ulicy_ogrodowej_w_strzegowie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:07 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_93_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_remontu_ drogi_drogiszka_budy_kowalewkowskie__kowalewko.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:07 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_92_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_remontu_ drogi_grabienice_budy_gizynskie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:07 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_91_do_siwz__szczegolowe_specyfikacje_techniczne_remontu_ drog.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:07 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_84_do_siwz__dokumentacja_projektowa_remontu_ulicy_ogrodo wej_w_strzegowie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:06 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_83_do_siwz__dokumentacja_projektowa_remontu_drogi_grabie nice_budy_gizynskie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:06 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_82_do_siwz__dokumentacja_projektowa_remontu_drogi_drogis zka_budy_kowalewkowskie__kowalewko.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:05 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_81_do_siwz__dokumentacja_projektowa_remontu_drog.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

08 marca 2018 13:05 11 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_karty_gwarancyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 269122