Rejestr zmian

23 lutego 2018 14:01 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_92_do_siwz__przedmiar_robot_branza_elektryczna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 14:01 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_91_do_siwz__przedmiar_robot_branza_budowlana.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 14:00 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_82_do_siwz__specyfikacja_wykonania_i_obioru_robot_branza _instalacja_elektryczna_wewnetrzna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 14:00 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_81_do_siwz__specyfikacja_techniczna_wykonania_i_obioru_r obot_branza_budowlana.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:59 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_73_do_siwz__projekt_budowlany_magazynu_na_sprzet_branza_ instalacja_elektryczna_wewnetrzna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:59 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_72_do_siwz__projekt_budowlany_magazynu_na_sprzet_kategor ia_obiektu_viii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:59 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_71_do_siwz__projekt_rozbiorki_istniejacych_budynkow_gara zowych_branza_budowlana.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:57 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__decyzja_o_pozwoleniu_na_budowe_i_rozbiorke.pd f] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:57 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

23 lutego 2018 13:56 24 dni temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_karty_gwarancyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 269115