Rejestr zmian

01 grudnia 2017 11:01 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__szczegolowa_specyfikacja_techniczna_remontu_p odkladu_jezdnego_mostu_w_rydzynie_wloscianskim.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 11:00 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__projekt_wykonawczego_remontu_podkladu_jezdneg o_mostu_w_rydzynie_wloscianskim.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 11:00 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 11:00 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_karty_gwarancyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 10:59 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__druk_oswiadczenia_skladanego_na_podstawie_art _24_ust_11_ustawy_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 10:59 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_siwz__oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_i_spe lnienia_warunkow.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 10:56 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz__formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 10:56 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

01 grudnia 2017 10:55 1 miesiąc temu

30 listopada 2017 13:44 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 238302