Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo, 17.01.2018 r. Nr sprawy: 271.33.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 506043-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. Zakład Komunalny w Strzegowie: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 504981-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu: dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 03.01.2018 r. 271.35.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 625678-N-2017...