Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo 10.10.2017 r. 271.24.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo, 05.10.2017 r. 271.24.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Strzegowo: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont i przebudowa placów dróg

Strzegowo, 02.10.2017 r. 271.25.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa placów dróg prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Strzegowo 27.09.2017 r. 271.26.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Ogłoszenie nr 590942-N-2017 z dnia 2017-09-20 r. Gmina Strzegowo: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 590496-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Gmina Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 I przetarg na działkę nr : 876/3 o pow. 0.1238 ha cena wywoławcza 48 455,00 zł wadium 5 000,00 zł II przetarg na działki nr: 876/6 o...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.23.2017 Strzegowo 15.09.2017r ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni...