Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do wydzierżawienia w celu zagospodarowania rolniczego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do wydzierżawienia w celu zagospodarowania rolniczego Lp. Położenie nieruchomości (obręb geodezyjny) Nr działki Pow. całkowita Powierzchnia do zagospodarowania rolniczego 1 Strzegowo Wieś 280/5 1,49 1,47 2 Strzegowo Wieś 286/4...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa placów i dróg

Ogłoszenie nr 575783-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. Gmina Strzegowo: Remont i przebudowa placów i dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę kostki brukowej i obrzeży betonowych.

Strzegowo dn. 17.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Ogłoszenie nr 573266-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. Gmina Strzegowo: Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Strzegowo, dnia 9 sierpnia 2017 roku Gmina Strzegowo Numer sprawy: 271.16.2017 Dot. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAWIADOMIENIE...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Strzegowo 26.07.2017 r. 271.20.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Strzegowo, 25.07.2017 r. 271.20.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie nr 552039-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Strzegowo: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 17.07.2017 r. 271.18.2017 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających...