Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 7028 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Strzegowie , plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...