Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Strzegowo 04.04.2013 r. 271.5.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 28.03.2013 r. 271.2.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 58130-2013 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie)

Strzegowo 22.03.2013 r. 271.4.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie) Postępowanie było...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 22.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie” Gmina Strzegowo zawiadamia, że w...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Strzegowo: Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków Numer ogłoszenia: 111384 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Strzegowo 2013.03.19 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 95/4 o pow. 0,0717 ha cena wywoławcza 22 392,00 zł wadium 2.500,00 zł 95/1 o pow. 0,0743 ha cena wywoławcza 23...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym

Strzegowo 12.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym. Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na remont...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach

Strzegowo 08.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Strzegowo, 08.03.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: 23 6794004 Faks: 23 6794047 Adres strony internetowej: www.strzegowo.pl Godziny urzędowania: pomiędzy 08.00 a 16.00 ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 01.03.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...