Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie” Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zwraca...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Strzegowo, 08.02.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: 23 6794004 Faks: 23 6794047 Adres strony internetowej: www.strzegowo.pl Godziny urzędowania: pomiędzy 08.00 a 16.00 ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz, 21.01.2013 r. 271.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 13030-2013....

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo 16.01.2013 r. 271.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 7028-2013. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz: dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Numer ogłoszenia: 13030 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Strzegowo: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 4599 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 7028 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Strzegowie , plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...