Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie) Numer ogłoszenia: 31677 - 2013; data zamieszczenia:...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Numer ogłoszenia: 28367 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58130 - 2013 data 12.02.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax. 023 6794047. SEKCJA...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 21.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 21.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt/impreza/spotkanie/szkolenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 20.02.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie” ...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt/impreza/spotkanie/szkolenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 18.02.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie” Gmina Strzegowo zawiadamia, że w...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Numer ogłoszenia: 25379 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58130 - 2013 data 12.02.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax. 023 6794047. SEKCJA...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 18.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...