Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego odbytego w dniu 11.09.2017 r.

I n f o r m a c j a dotycząca przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego odbytego w dniu 11.09.2017 r. Lp Położenie Nieruchomości (obręb geodezyjny) Nr działki Powierzchnia do zagospodarowania rolniczego Cena wywoławcza złotych Najwyższa cena osiągnięta w przetargu...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont i przebudowa placów i dróg

Strzegowo, 08.09.2017 r. 271.22.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa placów i dróg prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (05.09.2017) - wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.23.2017 Strzegowo 05.09.2017r Wykonawcy W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem w dniu 01 września 2017r wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Strzegowo, 01.09.2017 r. 271.21.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego

Strzegowo 2017.08.29. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego Lp Położenie Nieruchomości (obręb geodezyjny) Nr działki Powierzchnia do zagospodarowania rolniczego Cena wywoławcza złotych Wadium 1 ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Ogłoszenie nr 577364-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. Gmina Strzegowo: Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do wydzierżawienia w celu zagospodarowania rolniczego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do wydzierżawienia w celu zagospodarowania rolniczego Lp. Położenie nieruchomości (obręb geodezyjny) Nr działki Pow. całkowita Powierzchnia do zagospodarowania rolniczego 1 Strzegowo Wieś 280/5 1,49 1,47 2 Strzegowo Wieś 286/4...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa placów i dróg

Ogłoszenie nr 575783-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. Gmina Strzegowo: Remont i przebudowa placów i dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę kostki brukowej i obrzeży betonowych.

Strzegowo dn. 17.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo...