Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Strzegowo, 15.11.2017 r. 271.30.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie (14.11.2017

Strzegowo, dnia 14.11.2017 r. 271.31.2017 Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Ogłoszenie nr 500058294-N-2017 z dnia 14-11-2017 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 611984-N-2017 Data: 06/11/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo, dnia 13.11.2017 r. 271.31.2017 Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Ogłoszenie nr 500057476-N-2017 z dnia 13-11-2017 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 611984-N-2017 Data: 06/11/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Ogłoszenie nr 614097-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. Gmina Strzegowo: Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Ogłoszenie nr 611984-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Ogłoszenie nr 609358-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A W dniu 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Strzegowie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ( działki budowlane) położone w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada Do przetargu przystąpiły cztery osoby wpłacające wadium: 1. Na działkę nr 876/3 wadium 5 000, 00 zł ...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.29.2017 Strzegowo 27.10.2017r ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni...