Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Ogłoszenie nr 609358-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A W dniu 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Strzegowie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ( działki budowlane) położone w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada Do przetargu przystąpiły cztery osoby wpłacające wadium: 1. Na działkę nr 876/3 wadium 5 000, 00 zł ...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.29.2017 Strzegowo 27.10.2017r ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni...

Informacja z otwarcia ofert/braku ofert - wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.29.2017 Strzegowo 25.10.2017r Informacja o braku ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.10.2017 r. 271.26.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Ogłoszenie nr 598955-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Gmina Strzegowo: Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo 10.10.2017 r. 271.24.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo, 05.10.2017 r. 271.24.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Strzegowo: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...