Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Ogłoszenie nr 97428 - 2017 z dnia 2017-06-14 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 521800-N-2017 Data: 01/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.14.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.14.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.8.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Postępowanie było przedmiotem...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.10.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie; część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 532198-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Ogłoszenie nr 96555 - 2017 z dnia 2017-06-13 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 528343-N-2017 Data: 08/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo,...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.17.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.17.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w cześć 1 - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 13 czerwiec 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w cześć 1 - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...