Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 590496-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Gmina Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 I przetarg na działkę nr : 876/3 o pow. 0.1238 ha cena wywoławcza 48 455,00 zł wadium 5 000,00 zł II przetarg na działki nr: 876/6 o...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.23.2017 Strzegowo 15.09.2017r ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania przetargowego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i przebudowa placów i dróg

Ogłoszenie nr 588931-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Gmina Strzegowo: Remont i przebudowa placów i dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Ogłoszenie nr 588473-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Gmina Strzegowo: Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Strzegowo 14.09.2017 r. 271.21.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo Część nr 2 Termomodernizacja budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.09.2017 r. 271.16.2017 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych....

Informacja dotycząca przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego odbytego w dniu 11.09.2017 r.

I n f o r m a c j a dotycząca przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego odbytego w dniu 11.09.2017 r. Lp Położenie Nieruchomości (obręb geodezyjny) Nr działki Powierzchnia do zagospodarowania rolniczego Cena wywoławcza złotych Najwyższa cena osiągnięta w przetargu...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont i przebudowa placów i dróg

Strzegowo, 08.09.2017 r. 271.22.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa placów i dróg prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (05.09.2017) - wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.23.2017 Strzegowo 05.09.2017r Wykonawcy W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem w dniu 01 września 2017r wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania: Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne...