Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strzegowo 10.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie usług geodezyjnych...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 2 na wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 07.07. 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w części...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie nr 543108-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Gmina Strzegowo: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 30 000,00 euro - Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usług geodezyjnych...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGU 30 000,00 EURO - Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

Strzegowo, 29.06.2017 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na Wykonanie...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie; część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu

Strzegowo, 29.06.2017 r. 271.18.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGU 30 000,00 EURO - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 29.06.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 3 - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Strzegowo, 29.06.2017 r. 271.17.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe - Część 3 - Zakup agregatu prądotwórczego....

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Strzegowo, 27.06.2017 r. 271.16.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo”: część 1: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej,...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Strzegowo, 23.06.2017 r. 271.14.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 521800-N-2017...