Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Dostawa znaków drogowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa znaków drogowych INFORMACJE...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa chodnika w miejscowości Niedzbórz – Sułkowo Polne

Strzegowo, 26.05.2017 r. 271.9.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Niedzbórz – Sułkowo Polne prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych.

Strzegowo, dnia 25.05.2017 r. 271.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 511002-N-2017 Data otwarcia ofert: 25.05.2017 r. Zamawiający: Gmina Strzegowo, działając na mocy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 516643-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń

Strzegowo 24.05.2016 r. Wszyscy oferenci ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 19 maja 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.)...

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowaniu przetargowym w części 1 wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 19 maja 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postępowaniu przetargowym w części 1 wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część I: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, część II: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 19.05.2017 r. 271.8.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem część...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 511002-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż

Ogłoszenie nr 509566-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...