Przetargi

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: Usługa kompleksowego przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (na

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -Dostawa zestawu 12 szt. komputerów przenośnych

Strzegowo, dnia 13.02.2020r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publiczn

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dostawa pracowni językowo-multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 603403-N-2019 z dnia 2019-09-27 r. Gmina Strzegowo: Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu o

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Strzegowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Strzegowo, 20.08.2019 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość:  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW P