Rejestr zmian

04 grudnia 2019 19:18 2 miesiące temu

04 grudnia 2019 19:17 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__projekt_umowy.rar] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:17 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:16 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__druk_oswiadczenia_wykonawcy_o_przynaleznosci_braku_pr zynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:16 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__druk_oswiadczenia_wykonawcy_o_braku_zakazu_ubiegania_ sie_o_zamowienie_publiczne.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:15 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__druk_oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_wydania_wobec_nie go_wyroku_sadu.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:15 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3___druk_wykazu_uslug.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:15 2 miesiące temu

04 grudnia 2019 19:14 2 miesiące temu

Przetargi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1___druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Wojciech Klimkiewicz

04 grudnia 2019 19:14 2 miesiące temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 518390