Rejestr zmian

28 października 2019 20:32 1 miesiąc temu

Przetargi: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1a_do_siwz__poprawiony_formularz_oferty_dla_czesci_1.doc ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

28 października 2019 20:31 1 miesiąc temu

Przetargi: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Dodanie załącznika [zmiana_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_z_dnia_28102 019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

28 października 2019 20:30 1 miesiąc temu

Przetargi: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Dodanie załącznika [wyjasnienie_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_z_dnia_ 28102019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

28 października 2019 20:04 1 miesiąc temu

Przetargi: Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów

Dodanie załącznika [informacja_zamieszczana_na_podstawie_art_86_ust_5_ustawy_pzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

28 października 2019 13:02 1 miesiąc temu

Przetargi: Remont i dostosowanie pomieszczeń budynku komunalnego do funkcjonowania Klubu Senior + w Strzegowie

Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

25 października 2019 19:01 1 miesiąc temu

25 października 2019 19:00 1 miesiąc temu

Przetargi: Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

25 października 2019 19:00 1 miesiąc temu

Przetargi: Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__wykaz_wykonanych_uslug.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

25 października 2019 19:00 1 miesiąc temu

Przetargi: Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

25 października 2019 18:59 1 miesiąc temu

Przetargi: Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_–_druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Damian Sobiecki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 504668