Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 28.12.2010r. Nr 7331/38-4/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 16.12.2010r. Nr 7331/41-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 22.11.2010r. Nr 7331/38-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 19.11.2010r. Nr 7624/12-6/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 15.11.2010r. Nr 7331/30-4/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 09.11.2010r. Nr 7624/10-8/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o zakończeniu postępowania dowodowego

Strzegowo dnia 06.10.2010r. Nr 7624/10-7/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o zakończeniu postępowania dowodowego W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie Fermy Drobiu –...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 05.10.2010r. Nr 7624/8-8/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 15.09.2010r. Nr 7624/6-11/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o zakończeniu postępowania dowodowego

Strzegowo dnia 13.09.2010r. Nr 7624/8-7/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o zakończeniu postępowania dowodowego W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa...