Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 20.12.2011r. Nr 6220.8.2011 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 20.12.2011r. Nr 6220.7.2011 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 20.12.2011r. Nr 6220.6.2011 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 16.12.2011r. Nr 6220.5.2011 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

XIII sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 20 grudnia 2011 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Strzegowo. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jerzy Karwowski Przewidywany porządek obrad sesji z dnia 20 grudnia 2011 r. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 12.12.2011r. Nr 6220.9.2011 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 29.11.2011r. Nr 6220.8.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 29.11.2011r. Nr 6220.7.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 29.11.2011r. Nr 6220.6.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 28.11.2011r. Nr 6220.5.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....