Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 19.01.2009r. Nr 7624/1-4/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - STAROGUBY

Strzegowo 20.01.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w złotych 6 pow. 0,8000...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 13.01.2009r. Nr 7624/13-5/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 13.01.2009r. Nr 7624/12-5/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo, dnia 13.01.2009r. Nr 7624/11-5/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Strzegowo, dnia 13.01.2009r. Nr 7624/10-5/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 13.01.2009r. Nr 7624/9-5/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko* Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BEZPRZETARGOWEJ - SUŁKOWO BOROWE

Strzegowo 13.01.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BEZPRZETARGOWEJ Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Wartość według operatu szacunkowego 70/1 0,2013ha KW...

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo dnia 31.12.2008r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 06.01.2009r. Nr 7624/4-3/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....