Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 30.12.2015 r. 271.20.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo Numer ogłoszenia: 178569 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW GMINY STRZEGOWO I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE

Strzegowo 30.11.2015 r. 271.19.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminy Strzegowo i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Strzegowo i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Strzegowo i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Numer ogłoszenia: 311692 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr G230509W Konotopa - Kuskowo w obrębie Augustowo

Strzegowo 05.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr G230509W Konotopa - Kuskowo w obrębie Augustowo ...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzegowie

Strzegowo 28.07.2015 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzegowie. Gmina Strzegowo informuje, że prowadzone postępowanie na Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 28.07.2015 r. 271.15.2015 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.15.2015. Nazwa zadania: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr G230509W Konotopa - Kuskowo w obrębie Augustowo.

Strzegowo dn. 24.07.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo: Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo Numer ogłoszenia: 188876 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...