Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo 30.12.2016 r. Zamawiający Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo 271.17.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo. Postępowanie było przedmiotem...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie.

Strzegowo 21.12.2016 r. 271.18.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo, dnia 16.12.2016 r. 271.18.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 362578 – 2016 Data otwarcia ofert: 16.12.2016 r. Zamawiający:...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, dnia 14.12.2016 r. 271.18.2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 360390 - 2016 Zamawiający: Gmina...

Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.strzegowo.pl Ogłoszenie nr 362578 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo 07.12.2016 r. 271.16.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.strzegowo.pl Ogłoszenie nr 360390 - 2016 z dnia 2016-12-06 r. Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW URZĘDU GMINY W STRZEGOWIE I ZAKŁADU KOMUNALNEGO W STRZEGOWIE

l Ogłoszenie nr 354619 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. Strzegowo: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej

Niedzbórz 21.11.2016r. 230-1/2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 3369441 - 2016 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn....

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej

230-1/2016 Niedzbórz, dnia 15.11.2016r. Wszyscy zainteresowani Dotyczy: przetarg nieograniczony na: dostawę lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa w Niedzborzu, Niedzbórz 19, 06-458 Niedzbórz informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 14.11.2016r do godz. 13:00 zostały złożone...