Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Strzegowo, 14.08.2018 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: 23 6794004 Faks: 23 6794047 Adres strony internetowej: www.strzegowo.pl Godziny urzędowania: pomiędzy 08.00 a 16.00 ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupy

Ogłoszenie nr 599434-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 599432-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 27.07.2018 r. 271.16.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego sprzętu komputerowego

Strzegowo, dnia 25.07.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego sprzętu komputerowego” (nazwa zadania nadana przez Zamawiającego) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Strzegowo 25.07.2018 r. 271.15.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu:...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Strzegowo 19.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 02.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 28.06.2018 r. 271.16.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Otwarta Strefa Aktywności...