Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Ogłoszenie nr 553412-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Ogłoszenie nr 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo, 27.04.2018 r. 271.9.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Ogłoszenie nr 549253-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo 19.04.2018 r. 271.9.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Ogłoszenie nr 546212-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Strzegowo 16.04.2018 r. 271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo 11.04.2018 r. 271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 534100-N-2018 ...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 05.04.2018 r. 271.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Ogłoszenie nr 539758-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...