Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap)

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap) Numer ogłoszenia: 172222 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (14 000,00 euro) - Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny ryczałtowej na wykonanie remontu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

Strzegowo 26.04.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie usług geodezyjnych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 167202 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap

Strzegowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap Numer ogłoszenia: 165946 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.8.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II

Strzegowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II Numer ogłoszenia: 163622 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.6.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.6.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej...

UZUPEŁNIENIE SIWZ - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo dn. 23.04.2013 r.. 271.8.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - wszyscy- UZUPEŁNIENIE SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej...