Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 22.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie” Gmina Strzegowo zawiadamia, że w...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Strzegowo: Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków Numer ogłoszenia: 111384 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Strzegowo 2013.03.19 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 95/4 o pow. 0,0717 ha cena wywoławcza 22 392,00 zł wadium 2.500,00 zł 95/1 o pow. 0,0743 ha cena wywoławcza 23...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym

Strzegowo 12.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym. Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na remont...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach

Strzegowo 08.03.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy...

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Strzegowo, 08.03.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: 23 6794004 Faks: 23 6794047 Adres strony internetowej: www.strzegowo.pl Godziny urzędowania: pomiędzy 08.00 a 16.00 ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 01.03.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie) Numer ogłoszenia: 31677 - 2013; data zamieszczenia:...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Numer ogłoszenia: 28367 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58130 - 2013 data 12.02.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax. 023 6794047. SEKCJA...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 21.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody Kowalewko. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...