Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Dostawa oleju napędowego oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 24.01.2018 r. ZK.271.1.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz, 23.01.2018 r. 230-1/2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo, 17.01.2018 r. Nr sprawy: 271.33.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 506043-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. Zakład Komunalny w Strzegowie: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 504981-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu: dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 03.01.2018 r. 271.35.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 625678-N-2017...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo 22.12.2017 r. 271.34.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 18.12.2017 r. 271.35.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu:...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Strzegowo 14.12.2017 r. 271.28.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10 -03 r. pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Strzegowo, 11.12.2017 r. 271.30.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 609358-N-2017 z...