Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Kowalewko, Strzegowo, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż

Ogłoszenie nr 573832-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Gmina Strzegowo: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Kowalewko, Strzegowo, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Strzegowo 2019.07.10 WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w złotych ...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo - drugie postępowanie

Ogłoszenie nr 565973-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Unieszkodliwianie azbestu...

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 563417-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie - trzecie postępowanie

Ogłoszenie nr 554576-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. Gmina Strzegowo: Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 553696-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 547963-N-2019 z dnia 2019-05-24 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Przebudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap I od km 0,000 do km 1+550

Ogłoszenie nr 545648-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap I od km 0,000 do km 1+550 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie - drugie postępowanie

Ogłoszenie nr 542237-N-2019 z dnia 2019-04-26 r. Gmina Strzegowo: Dobudowa pomieszczenia magazynowego boiska sportowego w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...