Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii

Ogłoszenie nr 523395-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. Gmina Strzegowo: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzegowo

Ogłoszenie nr 520952-N-2019 z dnia 2019-03-04 r. Gmina Strzegowo: Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 517451-N-2019 z dnia 2019-02-22 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nagazynu na sprzęt - drugie postępowanie

Ogłoszenie nr 514884-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. Gmina Strzegowo: Budowa magazynu na sprzęt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Ogłoszenie nr 511122-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Wskazanie gruntów zajętych pod drogę z wyszczególnieniem nr działek i wskazaniem zajętości oraz wykonanie podziału geodezyjnego tych działek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wskazanie gruntów...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Strzegowo, 30.01.2019 r. 271.1.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

Budowa magazynu na sprzęt

Ogłoszenie nr 505727-N-2019 z dnia 2019-01-23 r. Gmina Strzegowo: Budowa magazynu na sprzęt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 504520-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Zakład Komunalny w Strzegowie: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...