Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 nr, nr:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz na odcinku od km 0+990 do km 1+886

Ogłoszenie nr 518647-N-2020 z dnia 2020-03-02 r. Gmina Strzegowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: Usługa kompleksowego przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (na

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -Dostawa zestawu 12 szt. komputerów przenośnych

Strzegowo, dnia 13.02.2020r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publiczn

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 502005-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dostawa pracowni językowo-multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: