Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 599291-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Z

Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli w Gminie Strzegowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złoże

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Strzegowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Strzegowo, 20.08.2019 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość:  

Przebudowa dróg w Rydzynie Szlacheckim i Mączewie

Ogłoszenie nr 583552-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. Gmina Strzegowo:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW P

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 580425-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Gmina Strzegowo:

Rozbudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97

Ogłoszenie nr 578973-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Strzegowo: