Przetargi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem (01.12.2017)

Nr sprawy 271.33.2017                                                                                              Strzegowo 01.12.2017r

 

 

WYKONAWCY

 

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem w dniu 29 listopada 2017r  wpłynęło do zamawiającego następujące zapytanie:

Czy zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia p. 1.2 podpunkt 6

  • Zaopatrzenie w energie elektryczną planowanych terenów budowlanych realizować w oparciu o istniejące i projektowane linie średniego napięcia i niskiego napięcia oraz istniejące i projektowane stacje transformatorowe.
  • Urządzenia niezbędne do zachowania funkcjonalności inwestycyjnej powinny mieć zapewnione zasilanie rezerwowe

Należy zaprojektować i dostarczyć stację transformatorową wraz z agregatem prądotwórczym. Jeśli tak to proszę o podanie mocy oraz szczegółów zadania.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Podłączenie dodatkowych urządzeń i instalacji należy zaprojektować i wykonać w oparciu o istniejące przyłącze energetyczne.

 

Udzielona odpowiedzi nie prowadzi do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                            Wójt Gminy Strzegowo

                                                                            /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 374
01 grudnia 2017 13:09 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
01 grudnia 2017 13:07 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)