Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

 

Strzegowo 14.12.2017 r.

 

 271.28.2017                                                                                              

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10 -03 r. pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie”

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający Gmina Strzegowo – unieważnia postępowanie.

 

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ofert z ceną – 927 420,00 zł brutto  i przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 633 715,57  zł brutto, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 384
14 grudnia 2017 14:55 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
14 grudnia 2017 14:50 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)