Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa magazynu na sprzęt

 

Strzegowo, 27.03.2018 r.

271.3.2018     

 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa magazynu na sprzęt prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na budowę magazynu na sprzęt.

 

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 600 000,00 zł, zaś oferta z najniższą ceną wynosiła 1 599 000,00 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający postępowanie unieważnia.

 

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

 

 

 

 

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2018 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 124
27 marca 2018 12:15 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 12:15 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 12:15 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)