Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo 28.03.2018 r.

271.5.2018

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 529932-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz, które odbyło się w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 820 818,84 zł,

2) do dnia 28.03.2018 r. do godziny 1300 wpłynęła 1 oferta.

3) ofertę złożyło:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

854 926,50

1 051 559,60

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 140
28 marca 2018 13:57 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)