Przetargi

Informacja z otwarcia ofert - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo, 28.03.2018 r.

 

 

271.7.2018          

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych”

 

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 534100-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych, które odbyło się w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 1330  w siedzibie zamawiającego pokój Nr 9, Zamawiający zamieszcza następujące informacje:

 

w zakresie części 1 – Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 2800 m3

1)   na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę - 35 854,50 zł.,

2) do upływu terminu składania ofert (28.03.2018 r. do godziny 1300) wpłynęła 1 oferta.

3) ofertę złożył:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(brutto)

Czas przystąpienia do wykonania partii usługi

1

Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

46 801,50

7 dni

 

4) termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do 15.10.2018 r.

5) okres gwarancji – nie dotyczy

6) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

w zakresie części 2 – Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 4600 m3

2)   na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę - 72 447,00 zł.,

2) do upływu terminu składania ofert (28.03.2018 r. do godziny 1300) wpłynęła 1 oferta.

3) ofertę złożył:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(brutto)

Czas przystąpienia do wykonania partii usługi

1

Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

92 680,50

7 dni

 

4) termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do 15.10.2018 r.

5) okres gwarancji – nie dotyczy

6) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

               

                                                               Wójt Gminy Strzegowo

                                                                /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 232
28 marca 2018 14:42 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
28 marca 2018 14:41 Wojciech Klimkiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 marca 2018 14:39 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)