Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

 

Strzegowo 11.04.2018 r.

 

 

 

 

 

 

271.7.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

dot.: przetargu nieograniczonego na załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

 

 

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 534100-N-2018

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: „Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


W zakresie części 1 - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 2800 m3

 

Katarzynę Miklewską Usługi Budowlane i Transportowe, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  46 801,50 zł

 

 
 

 

W zakresie części 2 – Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 4600 m3

 

Katarzynę Miklewską Usługi Budowlane i Transportowe, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  92 680,50 zł

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę obejmującą część 1 i część 2. Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

 Wykaz i punktacja przyznana ofercie:

 

 W zakresie części 1 - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 2800 m3

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„cena”

Liczba punktów      w kryterium

„Czas przystąpienia do wykonania partii usługi”

Łączna punktacja

1

Katarzyna Miklewska Usługi Budowlane          i Transportowe, Kossobudy 7,

09-140 Raciąż

60,00

40,00

100,00

 

 

 

W zakresie części 2 – Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych - 4600 m3

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów       w kryterium

„cena”

Liczba punktów      w kryterium

„Czas przystąpienia do wykonania partii usługi”

Łączna punktacja

1

Katarzyna Miklewska Usługi Budowlane         i Transportowe, Kossobudy 7,

09-140 Raciąż

60,00

40,00

100,00

 

 Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                          /-/ Wiesław Zalewski

 

 

 

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 178
11 kwietnia 2018 14:14 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
11 kwietnia 2018 14:10 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)