Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Strzegowo 07.05.2018 r.

271.10.2018

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 546212-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn, które odbyło się w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 154 993,12 zł,

2) do dnia 07.05.2018 r. do godziny 1300 wpłynęła 1 oferta.

3) oferty złożyli:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Uniszki Zawadzkie 128, 

06-513 Wieczfnia Kościelna

121 424,00

149 351,52

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 20.12.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 111
07 maja 2018 14:06 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 14:06 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)