Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Strzegowo, 11.05.2018 r.

271.11.2018  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 549253-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na poprawę dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie.

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 1 zamówienia kwotę 402 038,21 zł, zaś oferta z najniższą ceną wynosiła 1 402 200,00 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną w części 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający postępowanie w części 1 unieważnia.

 

W przedmiotowym postępowaniu w części 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 2 zamówienia kwotę 66 682,47 zł, zaś oferta z najniższą ceną wynosiła 356 700,00 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną w części 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający postępowanie w części 2 unieważnia.

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 97
11 maja 2018 13:04 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)