Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Strzegowo 30.05.2018 r.

 

 

271.14.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych.

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 560384-N-2018 z dnia 2018.05.18


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

             

                                                                             Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                             /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 146
30 maja 2018 13:14 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)