Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Strzegowo, 07.06.2018 r.

 

 

 

271.15.2018  

           

 

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

 

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 565578-N-2017 z dnia 2018-05-29 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie, które odbyło się w dniu 07.06.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 635 000,00 zł,

2) do upływu terminu składania ofert (07.06.2018 r. do godziny 1300) wpłynęła 1 oferta.

3) ofertę złożył:          

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(brutto)

Dodatkowy okres gwarancji

(miesiąc)

Moc silnika

(kW)

Pojemność zbiornika na wodę

(litr)

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

Ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

 

797 040,00

24

251

4535

 

4) termin wykonania zamówienia:  14.09.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 222
07 czerwca 2018 13:59 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
07 czerwca 2018 13:57 Wojciech Klimkiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 czerwca 2018 13:56 Wojciech Klimkiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)