Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 02.07.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

 

Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 euro stosowania ustawy PZP na unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.

Bierzewice 62, 09 – 500 Gostynin

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 42 199,81 zł.  

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego  w zaproszeniu do składania ofert „najniższa cena”.  

Zamawiający zgodnie z zawiadomieniem o stwierdzonych omyłkach z dnia 26.06.2018 r. poprawił w ofercie PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Wykonawca PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. w formularzu oferty wpisał kwotę netto 39 073,90 zł, natomiast popełnił omyłkę w obliczeniu podatku VAT 8% wpisując 3 126,10 zamiast 3 125,91 zł i w obliczeniu łącznej ceny ofertowej brutto wpisując 42 200,00, zamiast 42 199,81 zł.

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek

ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała

92,37

92,37

2

Paź Bogusław – „Auto – Złom”,

USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów

70,66

70,66

3

PHUP „EURO-GAZ” Sp. j.

Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

78,15

78,15

4

PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.

Bierzewice 62, 09 – 500 Gostynin

100,00

100,00

5

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 12, 02 – 674 Warszawa

84,85

84,85

6

RENOVO s. c.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m.8, 91-498 Łódź

92,66

92,66

7

Eco-Pol Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

75,76

75,76

 

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

/-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 97
02 lipca 2018 12:50 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 12:49 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)